Verzuimbegeleiding

Als een werknemer ziek wordt, dan bent u als werkgever gedurende de eerste 2 jaar verplicht uw werknemer actief te begeleiden tijdens zijn ziekte en zorg te dragen voor re-integratie. De Wet verbetering Poortwachter verplicht u tijdig rapportages hierover aan te leveren bij het UWV. Als u deze taken onvoldoende uitvoert, dan kan een loonsanctie volgen. De complexiteit van de verplichtingen én het feit dat u volgens de wet AVG rekening moet houden met de privacy van uw werknemer, zorgen ervoor dat deze werkzaamheden meestal worden uitbesteed. U mag er bij De Verzuimeconoom op rekenen dat we alles doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en uw schade zo beperkt mogelijk te houden. Vanzelfsprekend kunnen wij de verzuimbegeleiding ook voor u uitvoeren.

Klik hier om door te gaan naar ons aanbod in verzuimbegeleiding. 

Neem hiervoor contact op met De Verzuimeconoom op telefoonnummer 0314 37 32 64.