RI&E

Als werkgever bent u meestal wettelijk verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren en een daaruit voortvloeiend Plan van Aanpak op te stellen. De RI&E brengt de Arbo gerelateerde risico’s binnen uw organisatie in kaart en stelt vast hoe, wanneer en door wie de risico’s worden beperkt of opgeheven. De RI&E dient altijd actueel te zijn en heeft tot doel dat werkgever en werknemer voortdurend blijven nadenken over veilig werken en het voorkomen van risico’s op de werkvloer.

De RI&E wordt schriftelijk vastgelegd en getoetst door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige. Organisaties met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de cao vastgelegd RI&E-instrument, zijn niet verplicht de RI&E te laten toetsen. Vanzelfsprekend kunnen wij deze RI&E ook voor u uitvoeren.

De RI&E dient te worden doorvertaald naar een Plan van Aanpak. Dit is een plan met een tijdsplanning, waarin u de stappen beschrijft die u als bedrijf gaat maken om de in de RI&E geconstateerde risico's ten aanzien van gezondheid, veiligheid en welzijn van uw medewerkers op te lossen, te verkleinen of beheersbaar te maken. Ook hier kunnen wij u als arbodienst mee helpen. 

Bedrijven dienen ook te beschikken over een zogenaamd Corona-addendum bij de RI&E.

Klik hier voor meer informatie over de RI&E of kijk op www.rie.nl.

Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon bij De Verzuimeconoom of bel met telefoonnummer 0314 37 32 64.