Uw risico’s & verplichtingen

De Arbowet maakt u als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers, in relatie tot alle met de arbeid verbonden aspecten. Uw beleid moet zich dan ook richten op het bieden van de meest optimale arbeidsomstandigheden.

Als werkgever heeft u verplichtingen wanneer u te maken krijgt met ziekte of arbeidsongeschiktheid binnen uw bedrijf. Deze zijn wettelijk vastgelegd. De belangrijkste eisen die de overheid aan de werkgever stelt met betrekking tot arbeidsomstandigheden, gezond werken en verzuim zijn:

 

Verzuimbegeleiding

RI&E

PAGO & PMO

Functiegerichte aanstellingskeuringen