Ziektewet-uitvoering

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Dat betekent dat, als een werknemer ziek uit dienst gaat, u zelf het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststelt. Ook betaalt u in dat geval de uitkering.

Wij kunnen dit voor u overnemen en de kosten zo laag mogelijk houden.

Om grip te houden op verzuim, kiezen veel werkgevers ervoor om het ZW-risico (maar ook de loondoorbetalingsverplichting en het WGA-risico) te verzekeren bij ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren. Door een geïntegreerde aanpak zorgt De Verzuimeconoom er samen met Mandaat voor dat zowel de begeleiding, de re-integratie en de financiële verplichtingen voor u worden opgepakt of overgenomen.

Als uitvoerder voeren wij alle wettelijke verplichtingen van het eigenrisicodragerschap voor u uit, inclusief de uitbetaling van uitkeringen. Hierbij sturen wij actief op duurzame werkhervatting van uw zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemer en zien wij erop toe dat hij/zij zich hier maximaal voor inspant. Wij nemen dus niet alleen de uitvoering van u over, maar begeleiden de ex-werknemer ook terug naar werk.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld interventies financieren voor werkgevers die tevens een polis bij Mandaat hebben. Onze aanpak biedt vaste contactpersonen, die samen met u de regie voeren, vanaf de eerste ziektedag tot het moment dat de werknemer is gere-integreerd.

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met uw casemanager of met Mandaat Assuradeuren.

 

 

 

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen