Abonnementspakketten

Bij De Verzuimeconoom kunt u voor verzuimbegeleiding WvP (eerste 2 jaar van ziekte) kiezen uit een abonnement of dienstverlening op verrichtingenbasis. Bij een abonnement betaalt u een vast bedrag per werknemer per jaar. Bij dienstverlening op verrichtingenbasis betaalt u per werknemer een vaste lage aansluitbijdrage. De verrichtingen die wij voor u uitvoeren volgens het diensverleningspakket krijgt u dan apart gefactureerd. Bij een abonnement weet u qua kosten precies waar u aan toe bent, bij een pakket op verrichtingenbasis is dat niet zo. De keuze is afhankelijk van het aantal werknemers en het verzuim binnen de onderneming en waar u zich zelf goed bij voelt

Om grip te houden op verzuim, kiezen veel werkgevers ervoor om de loondoorbetalingsverplichting (maar ook ZW-risico en het WGA-risico) te verzekeren bij ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren. Door een geïntegreerde aanpak zorgt De Verzuimeconoom samen met Mandaat ervoor dat zowel de begeleiding, de re-integratie en de financiële verplichtingen voor u worden opgepakt of overgenomen.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld in bepaalde gevallen interventies (deels) financieren voor werkgevers die tevens een polis bij Mandaat hebben. Onze aanpak biedt vaste contactpersonen, die samen met u de regie voeren, vanaf de eerste ziektedag tot het moment dat de werknemer is gere-integreerd.

U kunt kiezen uit de volgende verzuimbegeleidingspakketten (tarieven gelden voor 2022):

 

Combinatieproducten 

Ook bieden wij verzuimbegeleiding aan in samenwerking met EBEX en ArboNed. Deze producten behoren niet tot ons reguliere aanbod en worden uitsluitend ingezet voor specifieke doelgroepen, in overleg met het met ons samenwerkende intermediair. In de samenwerking met ArboNed Zaak staat De Verzuimeconoom veelal de werkgever bij en ArboNed de werknemer. Ook kunnen wij door deze samenwerking de capaciteit van bedrijfsartsen vergroten. Voor leden van de branche-vereniging VNA (apothekers) bieden wij een speciaal arbopakket aan, samen met ArboNed. Dit pakket is alleen af te sluiten via Heilbron Leusden.   

mkb verzuim-ontzorgverzekering

Ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren biedt de mkb verzuim-ontzorgverzekering aan. Deze verzekering vloeit voort uit een convenant tussen de minister van SZW, werkgeversorganisaties  en het Verbond van Verzekeraars. Deze speciale verzuimverzekering heeft geintegreerde arbodienstverlening en interventievergoedingen. De verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd door De Verzuimeconoom i.c.m. ArboNed en wordt apart gefactureerd. Het tarief van dit arbopakket vindt u ook in de onderstaande tabel. Geinteresseerd? Neem dan contact op met Mandaat Assuradeuren.

 

Verder inzicht krijgen in de pakketten en tarieven 2022 van De Verzuimeconoom? Klik hier voor de gespecificeerde tarievenoverichten. 

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met uw casemanager of met Mandaat Assuradeuren.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen