Triage

Binnen de verzuimpakketten kan ook Triage worden ingezet. Deze dienstverlening vormt een vast onderdeel voor bedrijven die hun 12-jaarsrisico via Mandaat bij elipsLife hebben ondergebracht.

Triage houdt in dat ziekmeldingen al in de eerste week i.s.m. de werkgever worden gescreend door een casemanager taakdelegatie. Deze casemanager vraagt bij de werknemer medische zaken uit, onder het toeziend oog en met akkoord van de bedrijfsarts.  Ziekmeldingen, waarbij het risico aanwezig is van langdurig verzuim of waarbij de oorzaak onduidelijk is, worden direct opgevolgd. De werknemer ontvangt dan een eigen verklaring. Hierop geeft de werknemer aan wat hij mankeert, of hij onder medische behandeling staat en welke medicatie hij voorgeschreven heeft gekregen. De casemanager beoordeelt deze verklaring en zet zonodig in overleg met de arts direct interventie in.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen