Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat steeds vaker doorlopend op de agenda van HR staat. De Verzuimeconoom kan u helpen met het inventariseren en het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Hiervoor maken wij gebruik van de Fitale Adviesscan, waarmee inzicht wordt verkregen in kansen en risico’s op het gebied van de sociale zekerheid. Uit de adviesscan komt een Plan van Aanpak, waarmee u als werkgever aan de slag kunt om onder andere verzuim terug te dringen én te voorkomen.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen