Verzuimbegeleiding &  Re-integratie

Op het gebied van verzuimbegeleiding kunt u kiezen uit diverse pakketten. Wij helpen u graag bij het bepalen van het pakket, dat aansluit op uw behoefte en verzuimproblematiek.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen

All-in pakketten & verrichtingenpakketten

Bij De Verzuimeconoom kunt u voor verzuimbegeleiding WvP (eerste 2 jaar van ziekte)kiezen uit een abonnement of dienstverlening op verrichtingenbasis. Bij All-in dienstverlening betaalt u... 

Lees verder...

Tarieven verzuimbegeleiding 2022

 

Bij De Verzuimeconoom heeft u de keuze uit een abonnement of dienstverlening op verrichtingenbasis. Bij een abonnement betaalt u een vast bedrag per werknemer per jaar. Bij dienstverlening op verrichtingenbasis betaalt u per werknemer een vaste lage aansluitbijdrage en rekent u de in de dienstverlening opgenomen verrichtingen apart af per periode. Qua kosten weet u bij een abonnement van te voren waar u aan toe bent, bij dienstverlening op verrichtingenbasis is dat niet zo. De keuze is afhankelijk van het aantal werknemers en het verzuim binnen de onderneming en waar u zich zelf goed bij voelt.

Lees verder...

Tarieven verzuimbegeleiding 2021

Hier vind u de gespecificeerde tarievenoverzichten 2021. 

Lees verder...

Triage

Binnen de verzuimpakketten kan ook Triage worden ingezet. Deze dienstverlening vormt een vast onderdeel voor bedrijven die hun 12-jaarsrisico via Mandaat bij elipsLife hebben ondergebracht.

Lees verder...

Ziektewet-uitvoering

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Dat betekent dat, als een werknemer ziek uit dienst gaat, u zelf het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststelt. Ook ...

Lees verder...

WGA ERD-dienstverlening

Bij De Verzuimeconoom staan wij onze klanten bij in het beheersen van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA,...

Lees verder...

Werkplekonderzoek

Integraal werkplekonderzoek richt zich op het tegengaan of terugdringen van ziekteverzuim

Lees verder...

Interventie

Als een werknemer langdurig dreigt uit te vallen, dan is het zaak snel actie te ondernemen. De aanpak van De Verzuimeconoom richt zich op snelle onderkenning van deze situatie. 

Lees verder...

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat steeds vaker doorlopend op de agenda van HR staat. De Verzuimeconoom kan u helpen met ...

Lees verder...

Verzuimcheck

Wilt u weten welke besparing De Verzuimeconoom op uw verzuimkosten kan realiseren? Wij bieden u de gratis verzuimkostencheck aan!

Lees verder...

Het Werkgeversloket

Bij een Verzuim-, ZW-, WGA ERD-verzekering of een combinatie van deze producten via Mandaat Assuradeuren hoort Het Werkgeversloket. Dit loket biedt u...

Lees verder...