Instructie aanleveren werknemersbestand

LET OP: heeft u arboproduct Verzuimeconoom/ArboNed, Verzuimeconoom/Zorg van de Zaak of Verzuimontzorgverzekering? Neem dan contact op met uw casemanager want hiervoor gelden afwijkende procedures!

Arbodienstverlening en Privacywetgeving

De Privacywetgeving AVG schrijft voor dat wij als arbodienst pas toegang tot de gegevens van of over een werknemer mogen krijgen als deze ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden. Om te voldoen aan de Privacywetgeving, wordt uw gehele werknemersbestand daarom opgeslagen bij Regio HR (in het systeem HR Portaal), waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Hiermee kunnen wij voldoen aan de afspraak om verzuimrapportages en verzuimpercentages te kunnen leveren. Pas bij een ziekmelding krijgen onze casemanagers toegang tot de werknemersgegevens.

Voor het aanleveren van uw werknemersbestand bieden wij 2 mogelijkheden:

U levert uw werknemersbestand aan met behulp van een Excel-importsheet
U voert uw werknemersgegevens zelf in 

Ad. 1. Aanleveren werknemersbestand d.m.v. importsheet

Klik hier om de Excel-importsheet en de instructie voor het versleuteld verzenden te downloaden. Het versleuteld verzenden voorkomt dat de gegevens van uw werknemer in verkeerde handen vallen. Het is belangrijk dat u de indeling en de benaming van de kolommen van deze importsheet niet wijzigt, omdat de gegevens anders niet meer geïmporteerd kunnen worden. Een aantal velden in de importsheet heeft een rode kleur, dat zijn verplichte velden. Als u met uw muis over de rechter bovenhoek van de cellen gaat, ziet u een uitleg over het invullen van de velden.Nadat u de gegevens heeft ingevuld en versleuteld, zendt u het bestand per e-mail aan hrportaal@regiohr.nl  

Ad.2. Zelf gegevens invoeren 

U kunt uw werknemers ook zelf invoeren, als u dat prettiger vindt. Klik hier voor de inlogpagina. Let op: Uw inloggegevens ontvangt u nog per e-mail van Regio HR. 

Vragen en antwoorden HR Portaal

Klik hier voor de meest voorkomende vragen en antwoorden. Als u er toch niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met Regio HR: telefoon 085-0479869 of e-mail hrportaal@regiohr.nl