RI&E

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren en een daaruit voortvloeiend Plan van Aanpak op te stellen. De RI&E brengt de Arbo gerelateerde risico’s binnen uw organisatie in kaart en stelt vast hoe, wanneer en door wie de risico’s worden beperkt of opgeheven. 

De RI&E dient altijd actueel te zijn en heeft tot doel dat werkgever en werknemer voortdurend blijven nadenken over veilig werken en het voorkomen van risico’s op de werkvloer.De RI&E wordt schriftelijk vastgelegd en getoetst door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige. Organisaties met maximaal 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de cao vastgelegd RI&E-instrument, zijn niet verplicht de RI&E te laten toetsen. Zie voor meer informatie www.rie.nlVanzelfsprekend kunnen wij deze RI&E ook voor u uitvoeren.

Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon bij De Verzuimeconoom of bel ons op telefoonnummer 0314 37 32 64.

 

 

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen