PAGO & PMO

Als werkgever bent u vanuit de Arbowet verplicht een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. Een werknemer is niet verplicht deze te ondergaan, met uitzondering van bepaalde beroepsgroepen. In die beroepsgroepen moet een werknemer verplicht een PAGO ondergaan eens in de zoveel jaar.

Een periodiek medisch onderzoek (PMO) is een uitgebreide PAGO. Vaak kiezen bedrijven voor een PMO. Een PMO is echter niet verplicht, het PAGO dus wel.

Het PAGO richt zich uitsluitend op de werkrisico's, die beschreven zijn in de RI&E van uw bedrijf. Doel van het PAGO is om de gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud en frequentie van het PAGO.

Net als het PAGO is het periodiek medisch onderzoek (PMO) bedoeld voor werknemers. Het PMO bekijkt niet alleen de gezondheidsrisico’s door werk, maar ook de algehele gezondheid van de medewerkers.  Ook wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld de leefstijl en werkstress. Dit uitgebreide onderzoek geeft uw werknemer inzicht in zijn lichamelijke en mentale gezondheid. Als dat nodig is, kan de werknemer gericht aan de slag met zijn gezondheid en leefstijl.

De uitvoering van het PAGO en PMO is bij De Verzuimeconoom in goede handen. Een aantal cao’s stelt hieraan eisen qua inhoud en frequentie. Neem vrijblijvend contact op met De Verzuimeconoom voor meer informatie en het maken van afspraken hierover.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen