Preventie

Door vergrijzing, langer doorwerken en ons hoge welvaartsniveau ontstaan binnen onze samenleving nieuwe gezondheidsproblemen. Ook zien we effecten van structureel hoge werkdruk en bijvoorbeeld overprikkeling van 24/7 online zijn. Al deze zaken verhogen de kans op (langdurige) arbeidsongeschiktheid fors. 

In de meeste gevallen heeft u hier als werkgever geen of slechts beperkt invloed op. Toch is het goed om dit potentiële verzuim op te sporen en hierop preventie in te zetten, zoals bewegingsprogramma’s, stoppen met roken, omgaan met stress etc. De Verzuimeconoom kan u hierbij helpen. Met het opsporen en met de juiste acties. Geïnteresseerd? Neem contact op met ons op.

 

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen

RI&E

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren en een daaruit voortvloeiend Plan van Aanpak op te stellen. De RI&E brengt de Arbo gerelateerde risico’s binnen uw organisatie in kaart en stelt vast hoe, wanneer en door wie de risico’s worden beperkt of opgeheven. 

Lees verder...

PAGO & PMO

Als werkgever bent u vanuit de Arbowet verplicht een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. Een werknemer is niet verplicht 

Lees verder...

Opleiding & ondersteuning preventiemedewerkers

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Deze medewerker ondersteunt de werkgever bij

Lees verder...

Werkplekonderzoek

Integraal werkplekonderzoek richt zich op het tegengaan of terugdringen van ziekteverzuim. U ontvangt een gericht advies voor het optimaliseren

Lees verder...