Producten & diensten

De Verzuimeconoom is een gecertificeerde en full-service arbodienst. Wij staan u als werkgever graag terzijde met verzuimbegeleiding Wet verbetering Poortwachter (WvP), uitvoering Ziektewet en uitvoering WGA-dienstverlening.

Voor verzuimbegeleiding gedurende de eerste 2 jaar van ziekte kunt kiezen uit verschillende pakketten. Klik hier om door te gaan naar ons aanbod. 

 

 

Wij zetten graag onze kennis en expertise in om u te helpen met:

  • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;
  • Het verlagen van de kans op verzuim door middel van preventie;
  • Het terugdringen van uw ziekteverzuim en de ZW- en WIA instroom;
  • Het bevorderen van re-integratie.

Loket Verzuim:          0314-37 32 69

Loket ZW:                  0314-76 03 36

Loket WGA ERD:       0314-37 32 71

Deskundige ondersteuning

Bij de invulling van een aantal zaken uit de Arbowet bent u als werkgever verplicht u bij te laten staan door deskundigen. Dat geldt voor de verzuimbegeleiding van uw zieke werknemers, het opstellen en toetsen van de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E), het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en functiegerichte aanstellingskeuringen. Al deze deskundige ondersteuning kunt u inkopen bij De Verzuimeconoom.

Praktijkcases

Een juiste en klantgerichte ondersteuning bespaart u een hoop werk en kosten. De Verzuimeconoom helpt u waar nodig om uw arbeidsomstandigheden te verbeteren en verzuim terug te dringen en te beheersen. In onze praktijkcases leest u hoe dat werkt en wat het oplevert.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen

Verzuimbegeleiding &  Re-integratie

Omdat verzuimbegeleiding (Wet verbetering Poortwachter) en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen complex en tijdrovend is, besteden werkgevers dit in de regel uit aan een gecertificeerde arbodienst. De Verzuimeconoom voert dit graag voor u uit. 

Lees verder...

Uitvoering dienstverlening

Hier volgen werkinstructies verzuimbegeleiding

Lees verder...

Preventie

Door vergrijzing, langer doorwerken en ons hoge welvaartsniveau ontstaan binnen onze samenleving nieuwe gezondheidsproblemen. Ook zien we effecten van structureel hoge werkdruk en bijvoorbeeld overprikkeling van 24/7 online zijn. Al deze zaken verhogen de kans op (langdurige) arbeidsongeschiktheid fors. 

Lees verder...