Werkwijzer Casemanagement

Binnen de mkb verzuim-ontzorgverzekering speelt de casemanager een belangrijke rol. In de Werkwijzer Casemanagement staat beschreven welke rol dat is en wat u van uw casemanager mag verwachten. Nadere info over de mkb-verzuimontzorgverzekering vindt u hier